• معرفی کمیسیون
   • جلسات
   • انجمن مباحثه
   •  
    جستجوگر گوگل

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی زنجان

    موضوع : جستجوگر گوگل
    مکان جلسه : جستجوگر گوگل زمان: تا
    دستور جلسه :

    جستجوگر گوگل

    حاضران در جلسه:

    جستجوگر گوگلجستجوگر گوگلجستجوگر گوگل

    چکیده:

    جستجوگر گوگلجستجوگر گوگلجستجوگر گوگلجستجوگر گوگل

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گلستان می باشد
مجری: پورتال سامان