•  
    اعضاء هئیت مدیره دوره پنجم

                                                                                                                                                             

    نام اعضای هیئت مدیره سمت شماره تماس
    محمد رضا حسن آبادی ریاست
    09111715104

     ******************************************************************************************

    نام اعضای هیئت مدیره سمت شماره تماس
    محسن سلیمانی نائب رئیس اول  09111701798

     *********************************************************************************************

     

    نام اعضای هیئت مدیره سمت شماره تماس
    غلامعلی  حاتم نژاد عضو هیئت مدیره 
    9101060278

    *********************************************************************************************

     

    نام اعضای هیئت مدیره سمت شماره تماس
    آرش حقیقی
    عضو هیئت مدیره
    09111776987

    *************************************************************************************************

    نام اعضای هیئت مدیره سمت شماره تماس
    غلامعلی  حاتم نژاد عضو هیئت مدیره
    09101060278

    **************************************************************************************************

     

    نام اعضای سازمانی
    سمت شماره تماس
    روح الله لولایی خزانه دار 09111757142

    ****************************************************************************************************

    نام اعضای سازمانی سمت
    شماره تماس
    نیکتا خسروانی سرپرست دبیرخانه 0119677241

    ******************************************************************************************************

     

    نام اعضای سازمانی
    سمت شماره تماس
     فرهاد ضیغمی بازرس
    09113753971

     

     ******************************************************************************************************

     

    نام اعضای سازمانی سمت شماره تماس
      مدیر پورتال
     

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گلستان می باشد
مجری: پورتال سامان