•  
    اعضاء هئیت مدیره دوره چهارم

                                                                                                                                                             

    نام اعضای هیئت مدیره سمت شماره تماس
    محمد رضا حسن آبادی ریاست
    09111715104

     ******************************************************************************************

    نام اعضای هیئت مدیره سمت شماره تماس
    بهاره دربیگی
    نائب رئیس  اول
    09113708144

     *********************************************************************************************

     

    نام اعضای هیئت مدیره سمت شماره تماس
    محسن سلیمانی نائب رئیس دوم  
    09111701798

    ************************************************************************************************

    نام اعضای هیئت مدیره سمت شماره تماس
    روح الله لولایی
    خزانه دار 09111757142

    *************************************************************************************************

    نام اعضای هیئت مدیره سمت شماره تماس
    ایمان حاتم نژاد عضو هیئت مدیره
    09101060278

    **************************************************************************************************

    نام اعضای سازمانی
    سمت شماره تماس
    ارش حقیقی
    عضو هیئت مدیره 09111776987

    ****************************************************************************************************

    نام اعضای سازمانی سمت
    شماره تماس
    نیکتا خسروانی سرپرست دبیرخانه 0119677241

    ******************************************************************************************************

     

    نام اعضای سازمانی سمت شماره تماس
      مدیر پورتال
     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گلستان می باشد
مجری: پورتال سامان