•  
    برنامه کاری سازمان
    هیات مدیره دوره سوم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گلستان پیش نویس اهداف و برنامه عملیاتی سه ساله خود را با هدف بهره مندی از همفکری، مشورت و همراهی آحاد صنف و صاحبنظران این حوزه به شرح ذیل اعلام می دارد.

    1- افزایش تاثیرگذاری سازمان در بهبود فضای کسب‌وکار، از طریق افزایش تعاملات مؤثر با نهادهای حاکمیتی و صنفی برای پیگیری مطالبات صنفی

    برنامه ها:
    1.1.اجرای سیاست های اصل 44 و خروج دولت از فعالیت های تصدی گری در زمینه فناوری اطلاعات
    1.2.شفاف سازی فضای مناقصات و مزایده‌های دولتی و برطرف نمودن فضای نابرابر برای حضور بخش خصوصی
    1.3.رفع موانع توسعه کسب وکار
    1.4. منطقی‌کردن حقوق وارداتی و خدماتی
    1.5.اجرایی شدن قوانین حمایت از مالکیت معنوی
    1.6.رفع محدودیت‌های عرضه و ارایه پهنای باند و نظارت بر کیفیت خدمات
    7.1.نظارت بر شرایط کیفی و کمی ارایه خدمات تلفن بین الملل
    1.8.تسهیل قوانین و شرایط انتقال و حواله ارز از طریق سیستم بانکی و صرافی‌ها برای صنعت فاوا
    1.9.حضور موثر در مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری
    1.10.دفاع از منافع اعضاء در حوزه روابط کار

    2- افزایش تاثیرگذاری سازمان در ظرفیت‌سازی و توانمندسازی اعضاء، از طریق ارایه خدمات و انجام فعالیت‌های کارشناسی
    برنامه ها:
    2.1..تبدیل سازمان به اولین مرجع معرفی و اطلاع رسانی تخصصی ظرفیت های اجرایی اعضا
    2.2.توسعه و بهبود دانش و مهارت مدیران و کارشناسان صنعت فاوا
    2.3.استخراج و انتشار اطلاعات محیطی و درونی صنعت  فاوا شامل مالی و اقتصادی و بازرگانی و ...
    2.4.وضع و ترویج استانداردهای مختلف در حوزه محصولات و خدمات  فاوا
    2.5.تسهیل و ایجاد زمینه مناسب برای همکاری‌های مشترک میان اعضاء برای اجرای پروژه های بزرگ ملی و منطقه ای
    2.6.حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در جهت رفع موانع رشد
    2.7.رونق بخشی به کسب و کار مشاوران حقیقی از طریق الزام بکارگیری مشاوران در فعالیت های مرتبط

    3- تقویت ظرفیت های اجرایی سازمان، از طریق بهبود ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان در راستای احیاء اعتماد و انسجام صنفی
    برنامه ها:
    3.1.افزایش مشارکت اعضاء در ساختار و فعالیت‌های نظام صنفی
    3.2.گسترش پوشش صنفی سازمان
    3.3. تقویت نقش کمیسیون‌های سازمان در ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی
    3.4.تقویت ظرفیت‌های کارشناسی دبیرخانه در جهت پشتیبانی از فعالیت کمیسیون‌ها
    3.5.گسترش ارایه خدمات به اعضاء
    3.6.بازنگری اساسنامه و دستورالعمل های موجود سازمان
    3.7.تقویت اعتبار و جایگاه شورای انتظامی
    3.8.تدوین برنامه راهبردی سازمان
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گلستان می باشد
مجری: پورتال سامان